ripatti_carousel_4

Fasadarbeten

etusivu_kuva5

Flera årtiondens erfarenhet av storskaliga fasadbeklädnadsprojekt har gjort oss till experter i Finland inom byggande med tunnplåt.

RIPRAP

etusivu_kuva3

Som ett resultat av målmedvetet utvecklingsarbete uppstod RIPRAP™-takfotselementet och tillhörande direkt monterbara skyddsräcke.

Plåtbeslag

etusivu_kuva1

Numera monterar vi ytor av tunnplåt på de mest olikartade ställen och av alla sorters material.

Kontaktuppgifter

Rakennusliike Ripatti Oy
Yrittäjänkulma 6, 01800 Klaukkala, Finland
Tel. +358 75 758 8100,
myynti@ripatti.fi,
FO-nummer: 0699292-8