Jorvs sjukhus


 

Ripatti Oy:s senaste storprojekt var leveranser till utbyggnaden av Jorvs sjukhus. Esbo stad lät bygga ett nytt sjukhus för stadens primärvård, vilket färdigställdes 2013–2016. Esbos nya sjukhus överläts den 30 juni 2016 åt byggherren, Kiinteistö Oy Espoon sairaala som ägs av Esbo stad samt entreprenör Lujatalo Oy. Ripatti Oy sörjde för plåtbeklädnaden av så gott som alla ytter- och innerytor.

Ladda ner en broschyr om byggprojektet här: