Lunds partikelaccelerator

RipRap och Lunds partikelaccelerator

Dagens läge kräver att finländska företag försöker ta sig ut på de internationella marknaderna. Den hårda konkurrensen förutsätter goda nätverk, samarbetsförmåga företag emellan och, framför allt, en förmåga att framställa produkter som framgångsrikt kan svara mot de hårda kraven och stora utmaningarna. Byggbranschen är inget undantag.

Ripatti Oy har lyckats ta sina första steg mot de europeiska marknaderna. Det senaste avsnittet i RipRap-produkternas framgångssaga har varit avtalet med Skanska för leverans av RipRap-takfötter och skyddsräcken till det väldiga bygget av en partikelaccelerator och ett forskningscentrum (ESS) i Lund i södra Sverige.

ESS kommer att vara ett av de största byggprojekten i Sverige och i hela Europa under de närmaste åren. Skanska är ett att världens största byggföretag och vi har fått en betydande roll som underleverantör.

Lund001
Lund007

Genomförande av det första skedet

Byggarbetet i Lund har inletts i år. För närvarande sysselsätter förberedelserna hundra personer. Kostnadsuppskattningen för hela projektet rör sig kring hisnande 1,5 miljarder euro. Byggprojektet i Lund uppskattas i nuläge pågå ända till år 2024.

För det pågående första skedet har Ripatti Oy levererat ett testparti RipRap-takfötter och -skyddsräcken som monterats av en lokal arbetsgrupp. Styrelseordförande Kimmo Ripatti och projektledare Timo Kankkonen representerade Ripatti Oy under en resa till Lund för att få en precisare bild av hur monteringsarbetena förlöper.

På plats träffade vi Skanskas arbetsledare, Lennart Andersson, och basen för installatörerna, Douglas Casey från Nya Zeeland. 1200 meter vardera hade redan monterats av RipRap-takfötter och -skyddsräcken. De branschkunniga anställda vid det internationella storbolaget övertygades storligen av sin positiva erfarenhet med RipRap-produkterna.

Uppmuntrande var framför allt responsen på just det vi utvecklat RipRap-takfoten respektive -skyddet för: lättheten och snabbheten i monteringsarbetet rönte förbehållslös uppskattning. Hemresan blev mycket glad. Den positiva responsen på våra RipRap-produkter motiverade oss också att rikta in oss på nya europeiska mål. Arbetet är redan i full gång.

Lund006
Lund003
Lund002
Lund009