Releaser

Ripatti, EU och CE-märkning

Ett företags självsäkerhet växer sig starkare när företaget lyckas, produkterna går åt på marknaden, produktutvecklingen fungerar och kvaliteten står i fokus. En kontinuerlig rörelse mot nya utmaningar för företaget framåt. Ripatti har under de två senaste decennierna producerat nya fungerande lösningar för finländskt byggande, och har precis fått en betydande roll som underleverantör för det massiva byggprojektet av en partikelaccelerator i Lund. Vi har alltså redan tagit vårt första stora kliv mot den europeiska byggmarknaden.


Vad innebär CE-certifikat?

För att överhuvudtaget kunna verka på den europeiska marknaden måste de produkter och tjänster som erbjuds nödvändigtvis vara CE-märkta (Conformité Européenne – europeisk överensstämmelse). CE-märkningen är tillverkarens deklaration över att produkten uppfyller Europeiska unionens säkerhetskrav. Genom CE-märkningen får tillverkaren fritt föra sin produkt vartsomhelst inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. CE-märkningen förutsätter att produkten granskas av oberoende tredjepartsorgan i ett testlaboratorium för att kontrollera att den stämmer överens med de krav som ställs. Ripatti har låtit CE-märka sina produkter så att vägen mot den europeiska marknaden ligger öppen.


Inte lättsinnigt

För att få märkningen måste den som ansöker själv bekosta testen vid ett tredjepartsorgan som godkänts av myndigheterna. Det är inte någon ringa investering att låta produkterna granskas. Det är inte ens lönt att lättsinnigt låta utföra testerna eftersom de organ som utför provning och kontroll är kända för att vara krävande och testerna är mycket dyra. Våra produkter testades av Dekra Industrial Oy. I Finland finns 200 Dekra-inspektörer och totalt finns 35 000 över hela världen för att säkerställa säkerhet, kvalitet och miljövänlighet.

Den långa väntan och spänningen belönades: Företaget Rakennusliike Ripatti Oy fick den 25.11.2016 ta emot CE-certifikat, dvs. intyget över kvalitetskontroll av tillverkningen. Intyget omfattade svetsade stålkonstruktioner och produktsystem. Certifikatet bekräftar att alla villkor för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda samt för kvalitetskontroll av tillverkningen uppfylls.


Svårt att överskatta betydelsen

Att få CE-märkning är ingen enkel formalitet. Om vi inte hade satsat på kvalitet och kvalitativ utveckling skulle inte våra produkter ha haft något att skaffa på den europeiska marknaden. Detsamma gäller för den inhemska marknaden. CE-märkningen sätter företaget under lupp. Varje produkt som får certifikatet står under kontinuerlig kontroll från myndigheterna.

Vi har kommit långt. EC är ännu en milstolpe i företagets historia av vidareutvecklingen av finländsk byggkultur med tillverkningen av bärande stålkonstruktioner. I Ripatti har vi alltså anledning att vara nöjda och stolta över oss själva för det vi har uppnått. Vi kommer förstås inte att slänga oss på sofflocket i självgod förvissning om våra framgångar utan vi upplever certifieringen som erkännande för vår kompromisslösa och otröttliga linje vad gäller produktutveckling och att skapa vår företagskultur. Certifikatet gäller specifikt bärande stålkonstruktioner, vår metallverkstads produktion, men är samtidigt ett obestridligt erkännande av vårt förtags satsningar på kvalitativt kunnande. CE-certifikatet ger oss också mersmak och mod att rikta in oss på följande utmaningar.

Certifikatet har dessutom beviljats under en tid då kvalitetskraven på byggande har blivit striktare i alla avseenden. Redan det att vi uppfyller våra internationella samarbetspartners krav har förutsatt att vi fokuserat stadigt på att utveckla vår verksamhet och våra produkter. Vi kan konstatera att inte heller rejälare satsningar har varit i onödan. Däremot blir livet knappast lättare än tidigare genom CE-märkningen. Vi föreställer oss att det inte räcker med att hålla oss kvar på den nivå vi nu uppnått, utan vi måste fortsätta vidare så att vi håller oss kvar och förblir konkurrenskraftiga. Målet är helt enkelt att sträva mot alltmer kvalitativa produkter och tjänster, särskilt för att höja det inhemska marknadsvärdet till europeiska nivå och om möjligt, ännu högre.

Slutligen Att få CE-märkningen är en väldigt fin julklapp till vårt företag, och vi är mycket glada över den. Samtidigt vill vi ge ett stort tack till vår personal för det gångna, mycket givande och händelserika året, och vi lever i tron att också det nya året kommer att bli lika färgstarkt i sällskap av våra dedikerade medarbetare.

Tack för året som gått och gott nytt år alla vid Ripatti och alla samarbetspartner!