RIPRAP™

RIPRAP-takfötter och skyddsräcken betyder ett nytt kreativt skede för oss som är specialister inom fasadbyggnad, men också mer generellt. Våra nya produkter har känts revolutionerande. Idén föddes ur en tanke om hur man kunde ersätta de ganska komplicerade takkonstruktionerna i trä med takfötter och skyddsräcken i metall. År av produktutveckling ledde till genombrottet år 2010 då vi lanserade RIPRAP-takfoten. Samtidigt blev produkten modellskyddad inom EU-området. Resten har varit en ren framgångssaga och en historia om kreativitetens roll i byggandet.

riprap_small5

Idag talar vi redan om en RIPRAP-produktfamilj vilket i sig talar för en intensiv och kontinuerlig produktutveckling. RIPRAP-takfoten ledde till skyddsräcken som fästs i RIPRAP-takfoten och som avsevärt underlättar andra monteringsarbeten på taket utan att vara i vägen. Mottagandet av RIPRAP-produkterna inom den konkurrenskraftiga byggbranschen har varit mycket belönande, till och med förstummande. Fram till 2016 finns RIPRAP-konstruktionerna i flera hundra byggnader runt om i Finland.

Det finns flera mångsidiga fördelar med RIPRAP-takfötter jämfört med tidigare lösningar. RIPRAP-produkterna medför betydliga tid- och kostnadsbesparingar eftersom RIPRAP-produkterna i tunnmetall levereras till byggplatsen enligt måttbeställning. RIPRAP-konstruktionerna är tillverkade i varmförzinkad tunnmetall och har därför en betydligt större korrosionstålighet än träkonstruktioner samtidigt som de hjälper till att förbättra brandsäkerheten på byggnaden.

RIPRAP-produkterna är snarare färdiga tillämpningar än ett flertal olika modeller. RIPRAP-produkterna lämpar sig ofta som sådana till olika byggnadsändamål, men de tillverkas också på måttbeställning enligt kundens planer. I praktiken går det till så att kunden skickar en behovsbeskrivning på objektet och vilken tunnmetallkonstruktion det är fråga om. Därefter modifierar vi planen så att den lämpar sig för RIPRAP-produkter och lägger fram vårt förslag på en genomförandeplan så att kunden får godkänna den. På det sättet framskrider planen i samförstånd.

riprap_small4

RIPRAP-konstruktionerna skapar bostads- och stadsområden som medför skönhet och balans för den vanliga människan. Överlag ökar kraven på estetik mer och mer inom miljö- och stadsplanering. RIPRAP-takfotens linjeform och tydliga kontrast till himlen skapar en känsla av balans och anpassning till den omkringliggande miljön. Samtidigt markerar takfoten de enskilda konturerna i byggnaden och skapar ett personligt särdrag vilket också förstärker ljuset i de räta linjerna som tydligt utskiljs ur skuggorna. På det sättet uppstår en miljö som är enkel att orientera sig i, där man känner sig trygg och som man trivs i. Inom utvecklingsarbetet med RIPRAP-produkterna kommer vi även i fortsättningen att ta upp viktiga frågor inom byggnadsbranschen som berör teknik, estetik och etik.