RIPRAP™-SKYDDSRÄCKE

Säkerhet, förmånlighet och effektivitet

RIPRAP-SKYDDSRÄCKET är marknadens nyaste skyddsräcke som uppfyller säkerhetsnormer och -förordningar. Skyddsräcket monteras direkt på RIPRAP-takfoten vilket gör monteringen enkel och snabb. Skyddsräcket lämpar sig för montering på så gott som alla underlag, också betong- och träytor.

Genom att använda RIPRAP-skyddsräcket uppnås marknadens bästa resultat vad gäller kvalitet, för att inte tala om tids- och kostnadsbesparingar.

riprap_small3

RIPRAP-skyddsräcket som rönt stor popularitet på byggarbetsplatser är marknadens nyaste system för skyddsräcken, med påtaglig effektivering av arbetet. RIPRAP-räcket monteras säkert och tidseffektivt på byggobjektets tak. Montering, nedmontering och flytt av hela systemet till följande plats löper smidigt och kan utföras av byggarbetsplatsens egen personal, eller så kan man låta våra montörer göra det.

Skyddsräckets stolpar kan monteras med t.ex. 1,25 meters mellanrum så att hela räcket står riktigt stadigt och är säkert. Färdiga räcken håller för en kraft på minst 1 kN! Varken svetsning eller skylift behövs för att fästa stolparna vilket innebär kännbara ekonomiska besparingar.

Skyddsräckets elegans är sådan ögonprakt att räcket gott kan lämnas på sin plats efter utfört arbete, till glädje också för andras ögon.

Våra kunder kan beställa hela paketet med skyddsräcken utrustade med företagets egen logotyp och med önskad färgsättning.

Vårt skyddsräcke har testats vid Åbo yrkeshögskola, och uppnådde i testerna den säkerhetsnivå som krävs. Läs testrapporten här.