ripatti_ilmakuva

Rakennusliike Ripatti Oy

Från trä till plåt och tunnplåt – från tradition till innovation


Byggföretaget Rakennusliike Ripatti Oy är expert inom fasadbeklädnad, profilerad plåt och bearbetning. Specialiseringen har inneburit märkbar tillväxt för företaget både vad gäller kvaliteten och kvantiteten hos den yrkeskunniga arbetskraften – till personalen hör numera över trettio anställda som är mycket dedikerade till sitt arbete..

Byggföretaget Ripatti grundades år 1978 av byggentreprenören Veikko Ripatti. Företagets väg via byggentreprenad och mot specialisering började redan i mitten på 1980-talet med tyngdpunkt på byggplåt och fasadbeklädnad. Det tidigaste resurserna av kunnande och färdigheter inhämtades bl.a. när företaget beklädde servicebyggnaden i Lovisas kärnkraftverk.

Grundaren Veikko Ripatti har sedermera gått i pension men utövar fortsättningsvis inflytande i bakgrunden. Ansvaret för företagets framtid och utveckling har övergått på grundarens efterkommande. Helhetsansvaret för företaget vilar nu på bröderna Timo Ripattis och Kimmo Ripattis axlar. Den förra har fått teknisk utbildning medan den senare utbildat sig i företagsekonomi. Företaget grundades som och är fortsättningsvis ett familjeföretag.

Den nya generationen har i ökande utsträckning koncentrerat företagets andliga och materiella resurser på byggande med plåt och tunnplåt. I början av millenniet förvärvade Ripatti Oy ett företag från Klövskog, specialiserat på stålbyggnad. År 2004 skedde två stora förändringar dels genom att företagets verksamhetslokaler flyttades till Klövskog och dels när en stor industrihall med maskiner för utvecklingsbehov byggdes på tomten som medföljde i företagsförvärvet.

I specialiseringens sista skede från och med 2010 har produktutvecklingen fått en ännu större roll i företagets verksamhet och profilering. Företaget har satsat en stor del av sina resurser på takfots-, stom- och grundsockelkonstruktioner av plåt och tunnplåt, vilka traditionellt gjorts av trä som är tidskrävande att bearbeta. Som resultat av produktutvecklingen har produktserien RIPRAP uppstått och den har rönt stor popularitet bland konstruktörer. Företaget satsar dessutom kraftigt på produktutveckling. Följande byggnadsteknologiska innovationer är redan snudd på färdiga.

Vår vision – Arbete till godo för den inhemska byggnadsteknologin


Vår långa erfarenhet av byggbranschen har gjort oss uppmärksamma för de många möjligheter som finns att utveckla nya produkter och tjänster som för hela den finländska byggbranschen framåt. Med respekt för gamla byggtraditioner och genom att kombinera dessa med nya teknologiska lösningar, kan vi utveckla produkter och tjänster såsom RIPRAP-produktserien, med vilka vi steg för steg leder det inhemska byggandet till allt mer högkvalitativa slutprodukter.


Vår mission – Mot Europas marknader


Vårt företag utvecklar kontinuerligt nya succéprodukter och tjänster som vi levererar till marknaden. Vi tänker också i fortsättningen vara en vägvisare för det finländska byggandet och ett av våra mest ambitiösa mål är att bygga alla Finlands takfötter, fönsterbräden samt socklar och stommar med RIPRAP. Samtidigt utökar vi exporten till Europa där det sista skedet i RIPRAP-produkternas framgångssaga varit ett kontrakt med Skanska om leveranser till Södra Sverige och det ESS-forskningscenter (European Spallation Source) som ska byggas i Lund, och som är del av ett stort sameuropeiskt projekt med partikelacceleratorer. ESS är inom de närmsta åren ett av Sveriges största byggprojekt. Skanska är för sin del ett av världens största byggföretag.