Tiedotteet

LASKUTUSOHJE

Arvoisa toimittajamme,

Verkkolasku operaattorimme on Pagero.

Rakennusliike Ripatti Oy

003706992928

PL 908

02066 DOCUSCAN


Laskun lähettäminen sähköpostilla

Verkkolaskuosoite (alleviivattu yllä osoitteessa) on pakollinen osa laskutusosoitettamme. Verkkolaskuosoite tulee korjata/lisätä laskupohjalle. Ei riitä, että se löytyy sähköpostin otsikko- tai viestikentästä.

Lasku tulee olla PDF-muodossa. Sekä laskun että mahdollisten liitteiden tulee olla samassa PDF-tiedostossa (lasku ensimmäisenä ja liitteet sen jälkeen).

Yhdessä sähköpostissa saa olla vain yksi PDF-muotoinen lasku.

Lasku lähetetään osoitteeseen admicom@xbs-salo.com.

Vain meille osoitetut ostolaskut käsitellään. Maksumuistutukset, tiedotteet ja muu posti teidän tulee lähettää postiosoitteeseemme.

Laskun lähettämien postitse

Verkkolaskuosoite (alleviivattu yllä osoitteessa) on pakollinen osa laskutusosoitettamme. Verkkolaskuosoite tulee korjata/lisätä laskupohjalle.

Vain meille osoitetut ostolaskut käsitellään. Maksumuistutukset, tiedotteet ja muu posti teidän tulee lähettää postiosoitteeseemme.

Kiitos, kun noudatat näitä ohjeita. Laskujen nopea liikkuminen on kaikkien etu!

Ripatti, EU ja CE-sertifikaatti

Yrityksen kuin yrityksen itsetunto kasvaa ja vahvistuu sikäli kuin yritys menestyy, tuotteet menestyvät markkinoilla, tuotekehitys toimii ja laatuun panostetaan. Yrityksen itsetuntoa vie eteenpäin jatkuva liike kohti uusia haasteita. Rakennusliike Ripatti on nyt viimeiset kaksikymmentä vuotta tuottanut uusia toimivia ratkaisuja suomalaiseen rakentamiseen, jotka ovat saaneet merkittävän alihankkijan roolin juuri tänä vuonna Lundin hiukkaskiihdyttimen massiivisessa rakennusprojektissa. Ensimmäinen iso askel kohti eurooppalaisia rakennusmarkkinoita on jo siis otettu.


Mitä CE-sertifikaatti tarkoittaa?

Jotta Euroopan markkinoilla voi ylipäätään toimia, on sinne tarjottavilla tuotteilla ja palveluilla oltava täysin välttämätön CE-sertifikaatti (Conformité Europénne – eurooppalainen yhdenmukaisuus). CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin turvallisuusvaatimukset. Kiinnittämällä merkin tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen vapaan liikkumisoikeuden Euroopan talousalueella. CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannen osapuolen testauslaboratoriossa. Rakennusliike Ripatti haki kehittämälleen tuotannolle CE-sertifikaatit, jotta tie eurooppalaisille markkinoille olisi siltä osin avattu.


Ei kevein eväin

 Saadakseen tuotteilleen EU:n edellyttämät standardit on hakijan omalla kustannuksellaan asetettava tuotteensa viranomaisten hyväksymän laaduntarkastajayrityksen testattavaksi. Investointi tarkastukseen ei suinkaan ole vähäinen. Kovin kevein eväin ei edes kannata lähteä testauttamaan tuotteitaan, sillä viranomaisluvalla toimivat testausta suorittavat tarkastusyhtiöt ovat sekä vaativuudestaan tunnettuja sekä testaukset sangen kalliita. Meidän tuotteillemme vaatimustenmukaisuuden arvioinnin teki Dekra Industrial Oy. Dekralaisia on Suomessa 200 ja kaiken kaikkiaan noin 35.000 eri puolilla maailmaa varmistamassa turvallisuutta, laatua ja ympäristöystävällisyyttä.

Pitkä odotus ja jännittäminen palkittiin: Rakennusliike Ripatti Oy otti vastaan 25.11.2016 CE-sertifikaatin eli tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen. Se koski hitsattuja rakenteellisia teräskokoonpanoja ja tuotejärjestelmiä. Todistus vahvistaa, että kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyvät ehdot sekä tuotannon sisäinen laadunvalvonta täyttävät kaikki asetetut vaatimukset.


Merkitystä vaikea yliarvioida

CE-sertifikaatin saaminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Ilman lujaa panostusta laatuun ja laadulliseen kehittämiseen meidän kehittämällämme rakenneratkaisuilla ei olisi mitään asiaa Euroopan markkinoille. Sama pätee myös kotimaassa. CE-sertifikaatti asettaa yrityksen suurennuslasin alle. Jokainen CE-sertifikaatin saanut tuote on viranomaisten jatkuvan valvonnan alla.

On kuljettu pitkä tie. EC on taas yksi virstanpylväs yrityksen pitkässä linjassa kehittää suomalaista rakentamiskulttuuria kantavien teräsrakenteiden tuotannossa. Ihan syystänsä me ripattilaiset voimme olla hyvin tyytyväisiä, ylpeitäkin saavutetusta tuloksesta. Ei niin, että tässä jäätäisin lepäämään saavutetun menestyksen itseihailussa vaan koemme, että sertifikaatti on tunnustusta tinkimättömästä ja uhrauksia karttamattomasta linjasta tuotekehittelyssä ja oman yrityskulttuurin luomisessa. Saamamme sertifikaatti koskee nimenomaan kantavia teräsrakenteita, metallipajamme tuotantoa, mutta on samalla kiistaton tunnustus siitä, että yrityksemme panostaa voimakkaasti laadulliseen osaamiseen. CE-sertifikaatti antaa lisäkipinää ja rohkeutta suunnata katseet seuraaviin haasteisiin.

Sertifikaatti on lisäksi myönnetty aikana, jolloin rakentamiselle asetetut laatuvaatimukset ovat tiukentuneet kautta linjan. Jo pelkästään se, että täytämme kansainvälisten kumppaneittemme vaatimukset, vaati meiltä tiukkaa keskittymistä oman toimintamme ja tuotteittemme kehittämiseen. Omalta osaltamme voimme todeta, että väliin rajutkin satsaukset laatuun eivät ole menneet hukkaan. CE-sertifikaatin myötä tuskin elämä tästä tulee yhtään aiempaa helpommaksi. Voisimme kuvitella, että saavutetusta tasosta kiinnipitäminen ei riitä, vaan siitä on noustava uudelle tasolle, jotta pysymme kyydissä mukana ja kilpailukykyisinä. Tavoite on yksiselitteisesti edetä kohti laadukkaampia tuotteita ja palveluja varsinkin kotimaisen markkina-arvon nostamiseksi eurooppalaiselle tasolle ja jos mahdollista, senkin yli.

Ja lopuksi. CE-sertifikaatin saaminen on meille yrityksenä hyvin mieluinen joululahja, josta olemme vilpittömästi iloisia. Samalla voimme kiittää suuresti henkilökuntaamme menneestä varsin tuloksekkaasta ja vaiherikkaasta vuodesta ja elää siinä vahvassa uskossa, että uudestakin vuodesta tulee yhtä värikäs kuin tästä työhönsä antaumuksella sitoutuneen väkemme kanssa.

Kiitollisena tästä vuodesta ja hyvää uutta vuotta kaikille ripattilaisille ja yhteistyökumppaneillemme!

Räystäsrenessanssi

Riprap-räystäs ja turvakaide vakuutti ensin rakennusliikkeet, sitten arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat.

Ensimmäinen Rakennusliike Ripatti Oy:n räystäsasennus tehtiin Vantaan Ikean laajennusosaan vuonna 2010. Menestyksekkäät korkean profiilin kohteet ovat tuoneet nostetta tuotteelle ja nyt – kuusi vuotta myöhemmin – kohteita on toteutettu jo 200.

Lataa tästä koko artikkeli

Ensimmäiset viisi vuotta

On ehtinnyt kulua jo viisi vuotta siitä, kun aloitimme RIPRAP-räystäselementtien ja RIPRAP-turvakaiteiden asennukset. Etenemisvauhti on ollut melkoinen. Tähän mennessä asennuksia on tehty yli sataan kohteeseen ja yhteensä kaikkiaan 40 000 jalkametriä!

Taataksemme korkean asiakastyytyväisyyden, käymme aina rakennuskohteen valmistumisen jälkeen yhdessä tilaajan kanssa läpi kohta kohdalta, kuinka RIPRAPin asennus on sujunut ja mitkä ovat olleet asiakkaan käyttökokemukset. Jokainen palaute on ollut arvokas. Palautteet ovat olleet laidasta laitaan kehittäviä ja kannustavia.

Tuotekehittely ei suinkaan pääty tähän, vaan RIPRAP-tuotteiden suunnittelua on jatkettu yhdessä useammankin suunnittelutoimiston kanssa, jotta tuotteemme olisivat entistä laadukkaampia ja vastaisivat yhä paremmin ja yhä usemman rakennuttajan toiveita. Juuri nyt on meneillään uuden räystäselementin kehittäminen lipalliselle räystäälle.

rkl-ripatti-uutiskirje-1

RIPRAP ja kysymys turvallisuudesta

Osana tuotekehittelyä tehtiin keväällä 2015 RIPRAP turvakaiteelle viralliset ja puolueettomat vetolujuustestit. Turvakaiteen staattisen lujuuden testasi Turun ammattikorkeakoulu. Kuormitustestien perusteella voitiin todeta turvakaiteen täyttävän staattiselle kuormitukselle ja enimmäismuutokselle asetetut viralliset vaatimukset.

Testaamisen tarkoitus oli yksiselitteisesti taata, että RIPRAP-rakenteilla varmistetaan katolla työskentelevien ihmisten turvallisuus. Samalla RIPRAP lujittaa omalta osaltaan sitä ketjua, jossa Suomi haluaa säilyttää ja vahvistaa asemaansa työturvallisuuden mallimaana.

rkl-ripatti-uutiskirje-2

Kohti uusia haasteita

Viimeisin sulka RIPRAP-tuotteiden tarinassa on sopimus Skanskan kanssa toimituksista Etelä-Ruotsiin Lundiin rakennettavaan ESS:n (European Spallation Source) tutkimuslaitokseen, joka on puolestaan osa mittavaa yhteiseurooppalaista hiukkaskiihdytinprojektia. ESS on lähivuosina Ruotsin suurimpia rakennusprojekteja. Skanska puolestaan on yksi maailman suurimmista rakennusliikkeistä.

RIPRAP-tuotteiden toimitustilaukset ovat merkinneet meille huomattavaa tunnustusta vuosia jatkuneesta sitkeästä työstä teknisesti korkeatasoisten, aikaa ja rahaa säästävien rakennusalan innovaatioiden kehittämisestä. Tämä työ jatkuu entistä intohimoisemmin tuotekehitystyömme saatua jo nyt kansanvälisen tason tunnustusta.Rakennusterveisin

Kimmo Ripatti
Rakennusliike Ripatti Oy
Ota yhteyttä tiimiimme ja kysy lisää:
+358 75 758 8100
info@ripatti.fi
www.ripatti.fi