ripatti_ilmakuva

Rakennusliike Ripatti Oy

Puusta peltiin ja ohutmetalleihin – perinteestä innovaatioihin


Rakennusliike Ripatti Oy pääosaamista on kiinteistöjen julkisivusaneeraukset sekä uudisrakennusten julkisivuverhoilut. Olemme myös metallien profiloinnin ja levytyöstön erikoisosaajia.

Erikoistuminen on merkinnyt yritykselle huomattavaa kasvua niin ammattitaitoisen työvoiman laadun kuin määränkin osalta – henkilökuntaan kuuluu nykyisin yli kolmekymmentä työlleen innostuneesti omistautunutta ihmistä.

Rakennusliike Ripatin perusti vuonna 1978 rakennusurakoitsija Veikko Ripatti. Yrityksen tie rakennusurakoinnin ohella kohti erikoistumista alkoi jo 80-luvun puolivälissä painopistealueena rakennuspellitykset sekä js-verhoilu. Varhaisinta tieto- ja taitopääomaa hankittiin mm. Loviisan ydinvoimalan huoltorakennuksen verhoilu-urakasta.

Perustaja Veikko Ripatti on siirtynyt nyttemmin eläkkeelle, mutta toimii edelleen vahvana taustavaikuttajana. Vastuu yrityksen tulevaisuudesta ja kehittämistä on siirtynyt perustajan jälkikasvulle. Yhtiön kokonaisvastuu on nykyisin veljesten, teknisen koulutuksen saaneen Timo Ripatin ja kaupallisen koulutuksen hankkineen Kimmo Ripatin, harteilla. Yhtiö on ollut ja on edelleen perheyritys.

Uusi sukupolvi on keskittänyt vuosi vuodelta yhä enemmän yrityksen henkisiä ja aineellisia resursseja pelti- ja ohutmetallirakentamiseen. Vuosituhannen alussa Ripatti Oy hankki omistukseensa klaukkalaisen teräsrakentamiseen erikoistuneen yrityksen. Vuoden 2004 aikana tapahtui kaksikin suurta muutosta, kun yrityksen toimitilat siirrettiin Klaukkalaan ja kun yritysostossa saadulle tontille rakennettiin suuri teollisuushalli kehittymistarpeita vastaavine laitteineen.

Erikoistumisen viimeisessä vaiheessa vuodesta 2010 lähtien tuotekehittely on saanut yrityksen toiminnassa ja profiilissa entistä vaikuttavamman osan. Yritys on panostanut runsaasti voimavarojaan pelti- ja ohutmetallilevystä tehtäviin räystäs-, juuri- ja sokkelipohjarakenteisiin, jotka perinteisesti on tehty työaikaa paljon vievästä puusta. Pitkällisen tuotekehittelyn tuloksena on syntynyt rakentajien keskuudessa suuren suosion saanut tuotesarja nimeltään RIPRAP. Lisäksi yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Seuraavat rakennnusteknologiset uudistukset ovatkin jo valmistumisensa kynnyksellä.

Visio – Työtä kotimaisen rakentamisteknologian hyväksi


Pitkä rakennusalan kokemus on opettanut huomaamaan, että rakennusalalla on paljon mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluja, jotka vievät koko rakennusalaa Suomessa eteenpäin. Kunnioittaen vanhoja rakennusperinteitä ja yhdistäen niitä uusiin teknologisiin ratkaisuihin, voimme kehittää tuotteita ja palveluja, kuten esim. RIPRAP-tuoteperhe, joilla ohjaamme kotimaista rakentamista askel askeleelta entistä korkeatasoisempiin lopputuotteisiin.


Missio – Kohti Euroopan markkinoita


Yhtiömme kehittää jatkuvasti markkinoille uusia menestystuotteita ja palveluja, joita tuomme markkinoille. Aiomme olla jatkossakin suunnannäyttäjä suomalaisessa rakentamisessa ja yksi kunnianhimoisimmista tavoitteistamme on rakentaa kaikki Suomen räystäät, ikkunapenkit ja sokkelit ja juuret RIPRAPilla. Samanaikaisesti kasvatamme vientiä Eurooppaan, jossa RIPRAP-tuotteiden menestystarinassa viimeinen vaihe on ollut sopimus Skanskan kanssa toimituksista Etelä-Ruotsiin Lundiin rakennettavaan ESS:n (European Spallation Source ) tutkimuslaitokseen, joka on puolestaan osa mittavaa yhteiseurooppalaista hiukkaskiihdytinprojektia. ESS on lähivuosina Ruotsin suurimpia rakennusprojekteja. Skanska puolestaan on yksi maailman suurimmista rakennusliikkeistä.